Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
135 postów 1659 komentarzy

nazwa bloga

antonioiwaldi - KLIKNIJ w nick, potem w słowo 'WIĘCEJ', wreszcie w BANNER i DOŁĄCZ do nas!

Wołające o pomstę do nieba, nadal sprzeczne z Konstytucją zapisy w Kodeksie Wyborczym

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Po chwilowej euforii towarzyszącej ogłoszeniu przez TK werdyktu w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów Kodeksu Wyborczego (dawniej ustawa Ordynacja Wyborcza) i konstytucyjności innych, odezwały się głosy rozsądku. Dotyczą one głównie

możliwości głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego. 

 Głosować przez pełnomocnika może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz taki, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.

 Korespondencyjnie może głosować wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych.
 
Głosowanie przez pełnomocnika lub korespondencyjne w kraju nie powinno nastręczać członkom komisji i mężom zaufania specjalnych problemów, jeśli się uwzględni okoliczność, że dotyczy to osób niepełnosprawnych bądź w podeszłym wieku.
 
Zgoła inaczej sprawa się przedstawia poza obszarem kraju. Tam do głosowania oprócz obywateli polskich uprawnieni są również obywatele Unii Europejskiej, odnośne przepisy bowiem stanowią:
 
Art. 62. Wyborca, o którym mowa w art. 35 § 1, może głosować korespondencyjnie. Informację o możliwości oraz zasadach głosowania korespondencyjnego konsul podaje łącznie z obwieszczeniem, o którym mowa w art. 16 § 3.
 
Art. 35. § 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula.
 
Ten jeden przepis uprawniający obywateli Unii Europejskiej do wspóldecydowania o składzie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej stawia na głowie wszelkie nasze wyobrażenia o niezawisłości i podmiotowości Państwa Polskiego. 
 
Liczę na Państwa, że pomożecie znaleść sposób na zmianę tego przepisu jeszcze przed wyborami, bo jego utrzymanie pozwoli konsulom podległym Radkowi Sikorskiemu wpisać na listy wyborcze taką ilość obywateli UE, jaka będzie potrzebna do zaprowadzenia rządów absolutnych Platformy Obywatelskiej przez następne dziesięciolecia.
 
Na końcu najważniejsze, last but not least. 
 
Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jaskrawo narusza przepis art. 96 ust. 2 Konstytucji RP stanowiacy, że "wybory do Sejmu powszechne, bezpośrednie, i odbywają się w głosowaniu tajnym."
 
 

KOMENTARZE

 • Antonio
  Co do głosowania przez pełnomocników i korespondencyjnie to zgoda.
  To szwindel i kit aby było git.
  Ale nie mąć ludziom w tych ich pustych łbach wyborcami.
  Aż tak ich też nie strasz bo narobią w pory i polecą nie tam gdzie trzeba.
  Czytaj z namysłem.
  Kodeks wyborczy.
  Rozdział 2
  Prawa wyborcze
  Art. 10.
  § 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma:
  1) w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej – oby-watel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
  2) w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej – obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz obywatel Unii Europejskiej niebę-dący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  Rozdział 5
  Spis wyborców
  Art. 26.
  § 6. Spis wyborców składa się z:
  1) części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
  2) części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Pol-skiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.
  § 7. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części spisu wyborców wymie-nia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
  § 8. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących
 • @SWD40
  Dziękuję za szersze oświetlenie problemu udziału obywateli UE w polskich sprawach.
  Postawię sprawę inaczej: wskaż mi proszę jakikolwiek inny kraj UE, w którym tak wielką część suwerenności narodowej oddaje się cudzoziemcom.
  Pozdrawiam
 • @SWD40 - RACZEJ TY POMYŚL!!!
  A co jeśli nie-obywatel polski mający stałe zamieszkanie w Polsce, tak naprawdę przebywa zagranicą?

  Jak to wszystko sprawdzić, skoro, głosowanie jest tajne? Można dodać dowolną ilość głosów i nikt tego nie skontroluje!
 • @berecik
  Pocieszające jest z informacji, jakie z różnych stron do nas docierają, że mężowie zaufania znajdą się w każdej komisji wyborczej w kraju.
  Jeżeli uda mam się sfotografować protokóły z wynikami wywieszane na lokalach wyborczych w każdym obwodzie w kraju i przesłać te wyniki do policzenia, to będziemy mieli jasny i przejrzysty i UDOKUMENTOWANY obraz wyników wyborów.
 • A co jeśli nie-obywatel polski
  A jajco!
  K-a mać, jajco!
  Wam pacany coś tłumaczyć, to gorzej niz krowie na miedzy.
  Piszcie zatem te swoje protesty.
  I dajcie znać jak już napiszecie o efektach.
 • @antonioiwaldi UWAGA!!!
  Trzeba akcję "fotokontrola" połączyć z NIMI:

  http://eskaekranowa.nowyekran.pl/post/21323,mayay-mayday-wybory
 • @space
  "Trzeba akcję "fotokontrola" połączyć z NIMI:
  http://eskaekranowa.nowyekran.pl/post/21323,mayay-mayday-wybory"
  Trzeba, więc zrób to!
  Pozdrawiam
 • @SWD40
  "Wam pacany coś tłumaczyć, to gorzej niz krowie na miedzy."
  Osoba nie potrafiąca swoich zarzutów polemicznych formułować bez uciekania się do stosowania wyzwisk, proszona jest na tym blogu o zreflektowanie się.
  Co do efektów, to odsyłam do odpowiedzi w komentarzu dla 'berecika'
 • @antonioiwaldi
  "Trzeba, więc zrób to!"

  POSTARAM SIĘ!!!!

  Przydałyby mi się podpisy od NowoEkranowców, ale jak ich nie dostałem >:( to wyślę moj list sam!
 • SORRY za "spam" ALE TO TEŻ JEST BARDZO WAŻNE:
  http://collector.nowyekran.pl/post/21300,uwaga-gmo-tylnymi-drzwiami

  Każdy w NE powinien podpisać się pod petycją, żeby uratować zdrowie nasze i naszych dzieci a także niezależność Polskiego rolnictwa od koropracji ponadnarodowych:

  http://alert-box.org/
 • @WSZYSCY
  A co możemy zrobić z tymi zapisami o głosowaniiu zza granicy?
 • @space
  "Każdy w NE powinien podpisać się pod petycją, żeby uratować zdrowie nasze i naszych dzieci a także niezależność Polskiego rolnictwa od koropracji ponadnarodowych: http://alert-box.org/"
  Wpisałem się, potwierdziłem podpis.
  KAŻDY, KOMU ZALEŻY NA ZDROWIU NASZYCH DZIECI I PRZYSZŁYCH POKOLEŃ POWINIEN SIĘ TAM WPISAĆ I PODPISAĆ!
  Pozdrawiam
 • cfany Antosiu,
  udowodnij, pokaż gdzie znalazłeś te jeden przepis:
  "Ten jeden przepis uprawniający obywateli Unii Europejskiej do wspóldecydowania o składzie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej."
  Jak pokażesz i udowodnisz, że prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma: w wyborach do Sejmu i do Senatu RP oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej – ktoś jeszcze obok obywatela polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat; to napiszę ci, że nie jesteś pacan.
  Chyba, że się zreflektujesz i sam przestaniesz robić z siebie pacana, a to... to wtedy sprawa "pacana" będzie bezprzedmiotowa, nie licz więc na przeprosiny. Czy tak, czy siak.
 • @SWD40
  Za nieznajomość ortografii języka polskiego ('cfany', 'obywatela polski'), za obrażanie nie mnie, ale moich gości, za uporczywe próby przekierowania toku dyskusji na inne tory - ban.
  Farewell, my friend
 • @tfur-ja
  Wklejam:
  "Rozdział 5
  Spis wyborców
  Art. 26.
  § 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
  § 2. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.
  § 3. Jeżeli głosowanie przeprowadza się w ciągu dwóch dni, dla osób kończących 18 lat w drugim dniu głosowania sporządza się dodatkowy spis.

  § 4. Spis wyborców służy do przeprowadzania głosowania w wyborach, które zostały zarządzone.
  § 5. W zależności od zarządzonych wyborów spis wyborców składa się z części A lub części A i części B.
  § 6. Spis wyborców składa się z:
  1) części A – w wyborach do Sejmu i do Senatu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w wyborach do rad powiatów i sejmików województw;
  2) części A i części B – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do rad gmin oraz w wyborach wójta.
  § 7. Część A spisu wyborców obejmuje obywateli polskich. W tej części spisu wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.
  § 8. Część B spisu wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w wyborach, które zostały zarządzone w Rzeczypospolitej Polskiej. W tej części spisu wyborców wymienia się nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy.
  § 9. W spisie wyborców wymienia się dane, o których mowa odpowiednio w § 7 i 8.
  § 10. Spis wyborców, z zastrzeżeniem art. 34 § 1 i art. 35 § 1, jest sporządzany i aktualizowany przez gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców.
  § 11. Spis wyborców sporządza się w 2 egzemplarzach, oddzielnie dla każdego obwodu głosowa-
  nia, według miejsca zamieszkania wyborców, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
  § 12. Jeden egzemplarz spisu wyborców przekazuje się w przeddzień wyborów przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej."
 • all
  Pytanie podstawowe:

  Czy obywatele RP stale przebywający poza granicami RP powinni decydować o składzie Sejmu i Senatu RP?
 • @tfur-ja
  "czy mógłbyś mi wyjasnić, co znaczy; 'Cfany', 'obywatela polski', czy ja tez jestem Twoim gościem (bo nie czuję się obrażony - nawet jako goj)"
  Wymienione słowo i zwrot zostały użyte przez zbanowanego, nie zamierzam więc ich objaśniać.
  Zamiast tego proponuję skorzystać z pomocy jakiegoś porządnego słownika, np. "Słownik współczesnego języka polskiego", Wilga, Warszawa 1996.
  ? - Oznacza to tory, po których Ty obecnie podążasz.
  "Mnie nie zamkniesz ust !" - nie zamknę. Po co?
  Wkleiłem brakującą część art. 26 Kodeksu Wyborczego na Twoją prośbę, może nad nim trochę podumasz?
  Pozdrawiam
 • @SWD40
  O ja pierniczę!!!!
  Już nawet nie pytam o mniejszość niemiecką, bo takie zarzuty to trzeba na spokojnie wyważyć a nie rzucać nimi w ferworze. Dzięki za ten koment (a av za post!).
  Co robimy z tą sprawą? Poza fotokontrolą, zgłaszaniem się na "mężów" itp?
  pozdrawiam
 • @Acontrario
  "Czy obywatele RP stale przebywający poza granicami RP powinni decydować o składzie Sejmu i Senatu RP?"
  Tak, ponieważ żyją życiem kraju poprzez swoje rodziny i przyjaciół oraz śledzą sytuację pierwszej Ojczyzny.
 • @antonioiwaldi
  Podsumuje.Tylko obywatel polski-mający polski paszport, moze glosować na prezydenta ,do sejmu i senatu RP bez względu gdzie aktualnie przebywa .Obywatel UE moze glosować na przedstawicieli władz lokalnych -urząd gmin( i sejmu unii europejskiej) z danego regionu bez względu gdzie aktualnie przebywa.
  Sprawa sie trochę komplikuje gdy obywatel posiada 2 lub więcej paszportów,wtedy mozna sie zarejestrowac tylko w jednym okręgu unii europejskie i tylko tam glosować majac "pelne" prawa wyborcze -posiadając paszport danego kraju albo "ograniczone"prawo wyborcze -nie posiadając go.
 • @bez kropki
  Z SWD40 na tym blogu już nie podyskutujesz, a szkoda, bo spostrzegawczy i kreacyjny.
  Na pytanie: "Co robimy z tą sprawą? Poza fotokontrolą, zgłaszaniem się na "mężów" itp?" nie pytany, odpowiem tak: uważna i odważna praca mężów zaufania plus nasze zdjęcia oficjalnych wyników załatwiają sprawę definitywnie. Zdjęcia, tj. wyniki z KAŻDEJ KOMISJI WYBORCZEJ przesłane dalej, po zsumowaniu dają pełny obraz wyników wyborów w skali kraju!
  A nad tą sprawą pomyślimy.
  Pozdrawiam
 • @simacs
  "Trzeba bić na alarm
  Ano trzeba.
  Pozdrawiam
 • @mac
  Takich prób rozwikłania zagmatwanych zapisów kodeksu będzie na pewno więcej. Tę próbę oceniam na bardzo udaną.
  Pozdrawiam
 • @tfur-ja
  "może przybliżył byś Nam wszystkim definicję... "ważna karta do głosowania"
  Na to pytanie i szereg innych najlepiej odpowie Kodeks Wyborczy, do którego najłatwiej jest dotrzeć wchodząc na portal PKW.
  "Czy teraz, też podążam po niewłaściwych "torach" ?" - Teraz podążasz po twórczych torach dociekliwości.
 • @antonioiwaldi
  Serdecznie dziękuję za poruszenie tego tematu, niech blogerzy znający przepisy prawa wreszcie się wypowiedzą.
  Z powyższych komentarzy wiel się uczę
  Serdeczności przesyłam
 • @Tatarka
  Dziękuję za komentarz.
  Pozdrawiam
 • @berecik
  "Ban za nieznajomość języka polskiego.
  Litości!"
  Brudny język zawiera brudne słowa, a te, niekiedy wbrew autorowi, ujawniają chęć obrony poronionego płodu PO, jakim jest KW.
  "A od czego zwrotnicowy?"
  Jestem wprawdzie z rodziny kolejarskiej, ale funkcji zwrotnicowego na moim blogu nie chciałbym pełnić.
 • @antonioiwaldi - Weryfikacja list wyborczych osób mieszkającyc zagranicą z listami w Polsce /adres zamieszkania/
  Obowiązkowa weryfikowacja list wyborców z konsulatów / Anglia, Niemcy, Belgia itd / - z listami w urzędzie, gdzie dany wyborca ma stały adres zamieszkania w Polsce.

  Będąc członkiem komisji spotkałam wyborcę, który był na liście wyborczej, bo tu ma stały adres, a który od 20 lat mieszka zagranicą i posiada podwójne obywatelstwo. Oczywiście wiem /od swojej rodziny/, że również głosował i głosuje w konsulacie.
  Niestety na polskich listach nie było adnotacji, że ów znajomy głosuje w konsulacie!
  Ilu takich znamy ???

  Jest niebespieczeństwo, że nieuczciwy wyborca zagŁosuje 2 razy : korzystając również z korespondencyjnego głosowania , GDYŻ o podwójną kartę do głosowania NIE JEST TRUDNO!!!!
 • Do PT Komentatorów...
  łaknących wiedzy, nie znoszących bezczynnego oczekiwania jest portal: www.uczciwewybory.pl.
  Wejdź, zapisz się, współpracuj.
 • @antonioiwaldi
  Zagranica powinna mieć swój okręg, a nie mącić na liście warszawskiej, bo ich głosy powodują CUD nadreprezentacji w Warszawie kosmopolitycznego towarzystwa komuszego i michnikowszczyzny, oraz wściekłego lewactwa. Znowu Tuskowi nastukają "patrioci" z zagranicy ze 200 tys głosów? Do tego Borowski-Berman itd spółka.

  Kiedyś sprawdzałem ile to patriotyczna cała Australia przysporzyła PiS-owi głosów w 2007 i o ile dobrze pamiętam, to jakieś pićset bez kozery z hakiem, czyli mniej niż moje... sołectwo. Jednak taki Londyn i UE cała przebije nawet obie Ameryki. PO-zamiatane. Jeszcze coś, jaka to nacja zabiega o polskie paszporty? Oj na kogo mogą głosować?

  Można zgłosić naruszenia do trybunałów zagranicznych. Prawdziwe orwellowskie jaja nadejdą z głosowaniem SMS-em, telefonem, internetem. To będzie już koniec uczciwych wyborów, uczciwych czyli sfałszowanych "tylko" w kilku procentach. Należy starszym i chorym ułatwiać głosowanie, zorganizować odpowiednie samochody, busy, lokale z ułatwieniami, to właściwa droga. To nadal nie są wybory do wygrania, te furtki wystarczą PO do ustawki.

  Czy od 1989 roku ktoś choć RAZ zweryfikował wyniki wyborów z protokołami, oraz autentyczność protokołów cząstkowych? Analizy wyników, głosów nieważnych już wiele mówią, to nie są przypadki. Rozbieżności z sondażami są niesłychane i cisza w temacie co wybory. Tak nie może być żeby PiS-wi dawać np 18%, a będzie miał na pewno grubo powyżej 30% i to opcja minimum. Spodziewam się wyniku bliżej 40%, niż 30%. Sondaże może wykażą taki trend dopiero pod sam koniec jeżeli w ogóle...

  Systemu nie zmieni demokracja, tym bardziej demokracja oszukiwana. Doigra się establishment wielkiego gniewu Polaków do kilku lat. To będzie dla klasy wpływu coś szokującego, ale nie zakładam iż będą jakieś samosądy, zapewne skończy się na wypędzeniu bandy z kraju na banicję. To chyba gniew Narodu rozładuje nieco na początek.

  W Warszawie zdaje się PiS polegnie z kretesem. Może napływowi ze wschodu, północy nieco polepszą wynik. Jestem za jawnym głosowaniem potwierdzonych tożsamości wyborców. Wtedy sobie sprawdzimy kto jak głosował, czy czegoś nie przekręcono. Będzie ciekawie patrzeć jak niektórzy członkowie PiS głosują na PO. Odwrotnie raczej to się nie zdarza.
 • @antonioiwaldi
  O! Dzięki za namiar tych uczciwywhc wyborów - w wolnej chwili obejrzę i kto wie, możliwe, że się zapiszę! No, bo coś trzeba zrobić!
 • @tfur-ja
  "Co Pan na to ? Liczymy, głosy dalej ? Nie mówię, że nie...ale po co ?"
  To co się zbliża, to nie wybory jakich wiele. To jest plebiscyt czy jesteś za , czy przeciw przekształceniu Polski w kondominium rosyjsko - niemieckie.
  Proszę sobie samemu odpowiedzieć za czym Pan jest.
  A na walkę o prawdziwą demokrację mamy 4 lata. Po uratowaniu Polski.
 • @Marek Kajdas
  Wiele goryczy i mało wiary przebija z Pana wnikliwego i rozumnego komentarza.
  "Czy od 1989 roku ktoś choć RAZ zweryfikował wyniki wyborów z protokołami, oraz autentyczność protokołów cząstkowych?"
  Nie, po raz pierwszy rysuje się taka możliwość.
  "Sondaże może wykażą taki trend dopiero pod sam koniec jeżeli w ogóle..."
  Tak, TNS CBOS z PKW zdają się ściśle współpracować nad utrzymaniem 3% błędu sondaży w porównaniu z oficjalnymi wynikami.
  "Jestem za jawnym głosowaniem potwierdzonych tożsamości wyborców"
  Ja też, ale to będzie osiągalne po zmianie konstytucji, a ta ulegnie zmianie dopiero po zdecydowanym zwycięstwie PiS. A propos: czytał Pan ich projekt nowej ustawy zasadniczej?
  Dziękuję i pozdrawiam
 • Autorze
  Czy wspólna ogólnopolska akcja Społeczeństwa Obywatelskiego miałaby sens?.Oczywiście dość ostry proces skierowany do:PKW ,TK, Komorowskiego,Tuska i marszałków sejmu oraz do odpowiednich władz PE. Oczywiście pismo musi być bardzo sensowne oparte o naszą Konstytucję z odpowiednimi komentarzami uzasadniającymi nielogiczność wprowadzonej "nowości" Można równoczesnie skierować takie pismo do Strasburga i Hagi. Czasu jest mało.Nie wiem czy to coś da,ale każdy sposób jest dobry -jeśli miałby przynieść korzyść
 • @bez kropki
  Cała operacja wejścia tam, wpisania się i potwierdzenia trwa nie dłużej niż kilka minut.
  Na co czekać?
 • @Marek Kajdas
  Maz zaufania PISu jest wyborca PO lub SLD to calkiem możliwe i niemożliwe do weryfikacji przy obecnym systemie glosowania.
 • a co jeśli kilkaset tysięcy Izraelczyków
  MA JUŻ obywatelstwo polskie ??? a co jeśli milion lub dwa ich izraelskich dzieci także MA JUŻ obywatelstwo polskie ??? czy to możliwe że Bronek nadał im obywatelstwo a Polacy nawet o tym nie wiedzą ???

  http://www.madrid.polemb.net/gallery/i/pl/WK/Paszport.jpg

  jak myślicie na kogo będą głosować, jeśli powyższe spekulacje okażą się rzeczywistością ???
 • @Inka
  Portal www.uczciwewybory.pl właśnie w tym kierunku zmierza.
  Pozdrawiam
 • @antonioiwaldi
  Bo ja lubię najpierw przeczytac gdzie się zapisuję:) - Fanaberia taka:). Ale podana przez Ciebie strorna jest krótka, zwięzła i na temat - przeto już się z nią zapoznałam i zapisałam, tudzież innych zachęcam.
  Pozdrawiam
 • @berecik
  >czy w razie gdyby protest wyborczy był rozpatrywany przez sąd czy takie zdjęcia zostanę uznane za dowód

  No właśnie.

  >Zdjęcia, tj. wyniki z KAŻDEJ KOMISJI WYBORCZEJ przesłane dalej

  Dalej, czyli dokąd? Do kogo? Obawiam się, że jeśli do jakiejś... no jakiegoś bytu, który zliczy te głosy, to skutki są nieoczywiste. Hm.
  Czy może to być np. jakaś komisja sejmowa powołana wyłącznie w tym celu? Wtedy byłaby w prawie.

  Zaś co do tych zapisów, o których mowa w wątku. One są mętne, fakt.
  Przyłączam się do grona osób proszących o jakieś sensowne - jak pastuch krowie na miedzy - klarowne wytłumaczenie tych zapisów oraz skutków ich wprowadzenia. Czytanie wyrywkowe - poszczególnych komentarzy objaśniających to powoduje tylko jeszcze większe wątpliwości.

  Pozdrawiam

  PS tfur-ja: to co proponujesz jest sensowne - dlatego nie przejdzie. no wiesz, jak z zezem :)
 • @sosenkowski
  "a co jeśli kilkaset tysięcy Izraelczyków
  MA JUŻ obywatelstwo polskie ??? a co jeśli milion lub dwa ich izraelskich dzieci także MA JUŻ obywatelstwo polskie ??? czy to możliwe że Bronek nadał im obywatelstwo a Polacy nawet o tym nie wiedzą ???"
  Apokaliptyczna wizja.
  Czy naprawdę jest taki paszport, czy to tylko czyjaś projekcja zrealzowana w technice Phototoshop?
  Pozdrawiam
 • @tfur-ja
  Drań! :P :)
 • Po co obcy mają się rejestrować u polskiego konsula?
  Niech się rejestrują u swoich konsulów.

  "Art. 35. § 1. Wyborcy przebywający za granicą i posiadający ważne polskie paszporty lub w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość wpisywani są do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. "

  Kto wie, po co wogóle obcak przebywający za granicą ma łazić do polskiego konsula? Ano oczywiście nie musi do polskiego. Bo polskich to już dawno nie ma. A formalnie to wkrótce bedą tylko unijne konsulaty. Tak?

  Skąd jednak wzięło się takie sformułowanie? Czy to już koniec faktyczny prawodowstwa polskiego? Wszystko kopiują bez namysłu z Brukseli?
 • Nec Hercules contra prules
  Pozwólcie Państwo, że trochę odsapnę. Notkę pisałem w nocy i ździebko padam na nos.
  Na komentarze odpowiem później. Sorry
 • @Inka
  POPIERAM .
  Podczas waszej pracy przy redagowaniu pism do w/w instytucji , mogę gotować obiady, parzyć wam kawę itp.
  Zbierajmy pomysly i ważne uwagi Blogerów, posadźmy prawników /oczywiście przy komputerze!!/, a ja będę sprzątać jak prawnicy nabałaganią.
  Do roboty!
 • Można zarżnąc 96 osób z najwyższych władz Polski to wyborów nie można
  sfałszować, czy tak prostą rzecz jak głosowanie przez pełnomocnika wprowadzić....? Wszystko to bezkarnie. Zgodnie z zasadami demokracji i najwyższymi standardami UE oraz prawami człowieka.
  Jestem zwolennikiem powołania plutonów specjalnych do respektowania polskiego interesu politycznego, ekonomicznego, historycznego, po prostu interesu narodu.
 • @antonioiwaldi
  tu znalazłem tą fotkę paszportu III.RP:
  http://izrael.org.il/opinie/1371-polski-paszport-dla-obywateli-izraela.html
 • Sikorski wie gdzie moze zdobyc glosy na PLATFORME
  Sikorski obraził 6 mln. Polakow na emigracji !!!! ???

  W czwartek 27 maja około godziny 24-tej, Polsat News pokazało wpadkę Sikorskiego, ktory podobnie jak ostatnio premier Brown nie zauważył, że mikrofony są włączone.
  Pokazana została sekwencja rozmowy Sikorskiego z Szejnfeldem, z dodatkowymi napisami żeby nie było wątpliwości o czym panowie rozmawiają. Wyglądało to mniej więcej tak:
  Sikorski - Czy wiesz ile Polakow może głosowac za granicą?
  Szejnfeld - Nie bardzo ,
  Sikorski - 6 milionow,
  Szejnfeld - Nie gadaj stary,
  Sikorski - A wiesz ile ostatnio głosowało,
  Szejnfeld - No nie,
  Sikorski -65 tysięcy,
  Szejnfeld- Ale numer,
  Sikorski ze śmiechem - I tak pada mit o tzw. Wielkim Patriotyzmie Wielkiej Polskiej Emigracji !!!!!
  Dodatkowo miny obu Panow nie pozostawiają żadnych złudzeń gdzie mają miliony Polakow przebywających poza ojczyzną.

  http://wiadomosci.onet.pl/blogi/396129384,waldemar-rajca.blog.onet.pl,0,1,200,200,84801051,407237662,5228844,0,forum-blog.html
 • @antonioiwaldi
  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izraelczycy-staraja-sie-o-polskie-obywatelstwo,1,4236958,wiadomosc.html
 • Bezzasadnie siejesz panikę
  Nie masz racji. Przeczytaj dokładnie ustawę i bedziesz musiał przyznać rację SWD40, który odnośne artykuły wymienił, więc powtarzać ich nie będę. Dodać można jeszcze art. 18 Rejestr wyborców, w którym jest wyraźne rozróżnienie wyborców dot. części A i części B. Nie pisz więc, że obywatele UE niebędący Polakami będą wybierać polski Sejm i Senat.
  Jeszcze jedno-gdyby taki przepis istniał rzeczywiście, to PiS nawet by się o nim nie zająknął w komentarzach dot. wyroku TK?
 • @tfur-ja
  do ciebie do ciebie, jeno tak pieszczotliwiej :))))
  a do czego zachecialem to wiem, wiem...ale dzieki za potwierdzenie, domysl to domysl lepiej wiedziec, nie?
  no dzis juz finiszuje, do jutra!
 • @simacs
  Nieprawda. Dotyczy to głosowania na terenie Rzeczypospolitej do Parlamentu Europejskiego.
 • @antonioiwaldi
  zobowiązałeś mnie do skomentowania postu, a zatem:

  Czytając komentarze zdumiałam się, że dyskusja poszła w jakieś nierzeczywiste rejony - gdyż uważam, że pomysł, aby nie-Polacy mieli mieć prawo głosowania w JAKICHKOLWIEK wyborach polskich uwazam za kuriozalny, ....
  [[przy czym, zdaje się, byłam w błędzie, gdyż okazuje się że jednak (chyba) w samorządowych mogą - mówi się trudno, być może to ma sens, nie wnikam]]

  ....natomiast ewidentnie ten właśnie temat (z księżyca!) zakotłował się w komentarzach, co zresztą SWD40 bez powodzenia starał się sprostować.

  O dziwo zupełnie (prawie) pominięta została przez komentujacych sprawa podstawowa - NARUSZENIE zawartej w Konstytucji PIĘCIOPRZYMIOTNIKOWOŚCI wyborów do Sejmu.
  Jestem dość stara, a rzecz pamiętam jeszcze z komunistycznej szkoły, może nawet podstawowej.
  Dla Państwa - przytaczam:

  Cechy wyborów pięcioprzymiotnikowych:

  * zasada tajności głosowania - głosowanie przebiega w odseparowaniu, jest anonimowe, a karty do urn wrzuca się osobiście,
  * zasada bezpośredniości - wyborcy w drodze głosowania sami – bez żadnego pośrednictwa – przesądzają w sposób ostateczny i decydujący o składzie wybieranego organu. Wybory bezpośrednie określane są mianem wyborów jednostopniowych, w odróżnieniu od wyborów pośrednich, gdy głosowanie jest dwu- bądź wielostopniowe,
  * zasada równości - każdy wyborca dysponuje jednakową liczbą głosów (równość formalna), o jednakowej wadze i znaczeniu (równość materialna),
  * zasada powszechności - zakaz stosowania cenzusów wyborczych, każdy obywatel ma zarówno czynne, jak i bierne prawo wyborcze,
  * zasada proporcjonalności - każda z partii otrzymuje mandaty w stosunku proporcjonalnym do liczby uzyskanych głosów.

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, iż "wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym", są więc pięcioprzymiotnikowe.
  Wybory do Senatu natomiast "są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym". Wyboru senatorów dokonuje się według zasady większościowej, nie ma więc formalnego zastosowania zasada proporcjonalności. Nie ma natomiast wymagania, by były one równe.
  I rzeczywiście, w latach 1989-1997 wybierano po 2 senatorów z każdego województwa (po 3 w województwie katowickim i warszawskim); tę samą liczbę mandatów obsadzano w województwie chełmskim (250 tys. mieszkańców) i w województwie gdańskim (1,5 mln mieszkańców), wybory nie były przeto równe w sensie równości materialnej.
  Wybory do Senatu były natomiast równe w sensie formalnym (każdy wyborca otrzymywał jedną kartę do głosowania i głosował tylko raz).

  Z tego co powyżej wynika, że aby wybory mogły być POŚREDNIE i JAWNE - trzeba zmienic Konstytucję!
  TK nie ma uprawnień Konstytuanty, i jakiekolwiek orzeczenia niezgodne z zapisami konstytucyjnymi w odniesieniu do wyborów są sprzeczne z najwyzszym aktem prawnym!!!!!!
  Trybunał Konstytucyjny jest de facto NIEKONSTYTUCYJNY!!!!!!!!!!

  A Państwo tego nie widzicie i rozmawiacie o czymś innym!


  Opadają ręce, nogi i reszta :(((
 • @anarche
  Tytułem uzupełnienia:
  http://www.rp.pl/artykul/635803.html

  Oczywiście informacja o istocie tego szwindla podana jest właściwie między wierszami, cytatami kaczyńskiego i w sumie na końcu. Tak, aby nie zwrócić na nią uwagi.
  ...............
  To przy okazji jeszcze link do Ordynacji Wyborczej
  http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=21615&layout=1

  I zapis KONSTYTUCJI n/t wyborów

  WYBORY I KADENCJA

  Art. 96.

  1. Sejm składa się z 460 posłów.

  2. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.

  Art. 97.

  1. Senat składa się ze 100 senatorów.

  2. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

  No i na koniec link do KonstytucjiRP
  http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

  Żeby juz nikt z Państwa nie musiał się fatygować i plątać po sieci, a zarazem twierdzić że nie wie lub nie rozumie.
 • @anarche
  I doprawdy nie rozumiem dlaczego nikt ze słynnych i powszechnie znanych blogerów nie zajął się tym juz 1 kwietnia, dopiero ja, marna komentatorka....

  My chyba rzeczywiście jesteśmy TAKIM społeczeństwem, kupą baranów i osłów - więc zasługujemy na to wszystko.
  Skoro nas to nie interesuje.
  I dajemy się tym perfidnym cwaniakom tak robić w trąbę.
 • @tfur-ja
  jakiej kobiecie? tamtej? oszalales? juz pomagamy, inaczej bym nie pisal. a ze nie wszystko gadam to inna sprawa, co ja w maglu jestem/robic mam?
  wyjdzie to powiem. dzieki. 3m sie.
 • @anarche
  Ohoho! Krynico mądrości i wiedzy wszelakiej jakże Ci wdzięczni jesteśmy za twe cenne dary! :-))) Nadal niewiel kumam, ale olac. Wiesz, nie jest tak że każdy zna się na wszytskim - jeden zna sie na jednym, inny na czym innym i dzieki temu mamy wspoprace i realizacje tego co lubimy. No nie zawsze, ale w tej sytuacji tak mamy. Zatem nie generalizuj wyzywaniem ludzi od baranow i oslow tylko grzecznie *wyjaśnij* - o ile zechcesz i o ile *umiesz*. Wbrew pozorom ta druga wlasciwosc - umijetnosc przekazywania wiedzy - jest nie kazdemu dana. Przypominam sobie fantastyczne, przeciekawe przedmioty ze szkół różnych, które 'wypuszczali' nieumiejący wykładać wykładowcy i nauczyciele. No. Trochę OT, ale tylko trochę. Nie obrażaj się tylko za kilka słów uwagi, które Ci poświęciłem ;-)

  Pozdrawiam

  PS Jakie to szczeście, że np. nie prujecie szlaków metabolicznych, oj szczęście... :)
 • @anarche
  to jak to jest? Ja już zglupialam i nie mogę rozszyfrować języka prawników.
  TRYBUNAŁ JEST NIEKONSTYTUCYJNY????
  xxx
  Jedno wiem, według mojego pomyślunku, gdy "ktoś" od 20 lat mieszka zagranicą i głosuje w konsulacie, to w Polsce na listach wyborczych powinna znajdować adnotacja, że glosuje tu i tu.
  W Polsce uważa się "ktosia"za tego co nie przyszewdł na wybory!!!
  Lub nieuczciwy sąsiad podpsze się za "ktosia"używając jego dowodu, który zostawił w Polsce.
 • @DelfInn
  Delfinie, pływasz jakoś na wspak?
  Przeczytaj Preambułę z 1997r. załączoną przez Panią Anarche, za co Jej serdecznie dziękuję.
 • @tfur-ja
  Biję się w piersi (własne, wiec nie za mocno). Napisałam to we wzburzeniu, a istotnie - jak piszesz - w niczym nie pomaga publice obrażanie jej lub wysmiewanie.
  No ale zdjęłą mnie rozpacz zpowodu BRAKU REAKCJI na oczywste bezprawie na naszych oczach. Dzieje się po raz kolejny to, co OD LAT, nawet od dziesięcioleci ma miejsce w życiu publicznym.
  Osoby lub urzędy dopuszczaja się kompromitujących działań, czasem po prostu przestepstw - I NIC SIĘ NIE DZIEJE. Co najwyżej - gadające głowy mocniej gęgaja w TV o "brutalizacji polityki" albo "relatywizacji norm" i tyle.
  Tak samo stało się z TU154 - mordercy, niszczyciele Polski legalnie puszą się na salonach, łżą w żywe oczy w mediach, wyprzedają kraj - I NIC SIĘ NIE DZIEJE. Czekamy sobie do demokratycznych wyborów.
  No to teraz robią nam przemeblowanie w demokratycznych wyborach, demolują Konstytucję w "majestacie prawa" - I NIKT (prawie) NIE ZAUWAŻA. A jak ktoś zauważy, to go jeszcze opieprzą (Delfinn), czepiając się, że - jakoby - nie wytłumaczyłam !!!
  A przecież napisałam:
  "...pominięta została przez komentujacych sprawa podstawowa - NARUSZENIE zawartej w Konstytucji PIĘCIOPRZYMIOTNIKOWOŚCI wyborów do Sejmu."
  z dalszymi wyjaśnieniami i podaniem linków do aktów prawnych.
  Czy można jaśniej??!
  Ja nie jestem prawnikiem, prawniczy język jest dla mnie odrazający i też często go nie rozumiem - dlatego piszę najprościej jak można.
  No ale widać się nie chce.
  Bo przecież do tej pory delfinn nie wykazywał deficytów intelektualnych.

  Tak wiec - przyjmuję Twoją krytykę, ale tylko w tej części, która dotyczy METODY.
  Ocenę (osły i barany) podtrzymuję. Nie są temu winni i nie gardzę nimi
  Stan naszej świadomosci to plon naszych dziejów, które w duzej mierze zawdzieczamy tym, co nie chcieli umierać za Gdańsk, a potem podzielili Świat tak, żeby robić interesy. Geopolityka i tak dalej...

  Jeszcze raz apeluję:
  SZUKAJCIE TŁUMACZA NA ANGIELSKI I PISZMY DO PE (niech się na coś przyda) JAK POLSKA JUDYKATURA OBCHODZI SIĘ Z KONSTYTUCJĄ.
  Tu powinno iść zażalenie do Hagi, bo komu można się żalić na przestepczy TK?

  Pozdrawiam
 • @DelfInn
  Patrz wyżej.
 • @Tatarka
  Trybunał DZIAŁA niekonstytucyjnie.
  Ponieważ nie mając po temu uprawnień zarządza postępować inaczej niż jest wskazane w Konstytucji.
  W Konstytucji jest BEZPOŚREDNIE, a Trybunał umożliwia pośrednictwo.
  W Konstytucji jest TAJNE, a Trybunał pozwala się ujawniać - przecież głosując korespondencyjnie musisz podać swój adres; stanowiac pełnomocnika musisz dokonać czynności prawnej z podaniem swojej tożsamości - więc gdzie ta tajność???

  Sprawa głosowania zagranicą jest zupełnie osobna i z pewnościa nic nie zmieniło się w Twoim prawie do głosowania.
  A głosowanie nie-Polaków w Polsce prawdopodobnie dotyczy jakichś wyborów europejskich, a jeśli polskich, to tylko samorzadowych. I o tych 2 sprawach wcale nie pisałam.

  Chodziło mi TYLKO o tę jedna podstawowa rzecz - że TK ma w dupie Konstytucję.
  I jeszcze o to, że społeczeństwo nawet tego nie zauwaza.
  Pozdrawiam :(
 • @anarche
  Droga Anarche,
  sądy pracy też mają w dupie Konstytucję!
  Przez 10 lat udawadniałam przed sądem, że uchwała o likwidacji pewnej instytucji, sporządzona tak a nie inaczej - jest nie zgodną, nie tylko z kodekses pracy, ale przede wszystkim z Konstytucją.
  Kiedyś prosiłam Rzecznika Praw Obywatelskich o wprowadzenie nauki z elementarnych zasad prawa, po czasie coś się ukazalo w internecje , ale za obecnego rzecznika jest ta forma chyba nie kontynuowana...
  Teraz trzeba wołać, żeby uczniowie mieli obowiązek czytać Konstytucję i na lekcjach obywatelskich o niej dyskutować.
  Pelnomocnik-nocnik ma 2 głosy!!!!! A Konstytucja mówi o prawie do JEDNEGO głosu.
  A ten sms : zabierz babci dowód!
  Z babci dowodem możemy brać: zaświadczenie do ponownego głosowania i organizować pelnomocnictwo itd

  Nim dojdziemy do TK i jego funkcjonowania, pilna rzecz: Kodeks Wyborczy pod LUPĘ PRAWNIKÓW i rozliczać PKW za wszystkie nieścislości ich decyzji
 • @anarche
  Nie moglam Anarche podziękować pod poprzednim postem, bo była blokada klawiatury czy coś podobnego , jakby admini nie pozwalal mi dalej pisać , ja nie wiem jak sie wkleja ilnki i nne rzeczy z pulpitu , więć w rubryce komentarze pisze wprost/
  Ale nie o tym:
  - bardzo Ci dziękuję za komentarz-odpowiedź dla : tfur-ja.
  Serdeczności ślę na ten deszczowe, ale świteczne dni.
 • @tfur-ja
  Nie dyskwalifikuj tak łatwo antonia, w sieci różne chochliki mogą się zdarzyć, a AiW jest przecież mocno zaangazowany w ważne działania, jest jednym z nas! Okropna ta wszechpodejrzliwosć i obrażanie się ciągłe i o byle co w łonie opozycji patriotycznej. Najważniejsze,że znów wszystko jest.
  Przy okazji - ciekawy artykuł:
  http://jeznach.nowyekran.pl/post/21655,globalizm-a-metawladza

  - ale dość ponure wnioski.
  Straszne te nasze ciekawe czasy.
 • @anarche
  Nie, nie. To co Ty pisałaś to ja rozumiem, też się dziwię że nikt, w opisanej przez Ciebie kwestii, nie zabiera głosu. Mnie nie chodzi o to, że nie zabiera głosu tu - w tej notce - ale że nie reagują ani partie, ani rząd, no tu akurat zero zdziwienia, ale i żaden prawnik. Choć nie wiem, nie latałem na ich stronki. To z kolei powoduje we mnie niejaką konfuzję i dystans do przedstawionych przez Ciebie rewelacji.

  Po drugie zaś, Twój wpis nijak nie odnosił się do tego, o czym mówił w notce AiW, więc powiedziałem że 'nie kumam'. Owszem, to co mówisz ma większy kaliber, niż to o czym mówi notka, ale czy to znaczy że wszystko już w tym przedmiocie wyjaśniliśmy (no, wyjaśniliście, w tej sytuacji)?

  Przepraszam za styl wypowiedzi, skoro poczułaś się opieprzona, nie było to moim zamiarem.

  Pozdrawiam!

  DelfInn

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY